L-ELEMENT

L-elementen van beton zijn geschikt voor vele doeleinden. Omdat ze bestand zijn tegen een hoge gronddruk kunnen ze gebruikt worden als keerwand om hoogteverschillen op te vangen. Daarnaast worden ze ook ingezet bij sleufsilo’s.

De elementen zijn leverbaar in vele maten en uitvoeringen.