MILIEU

Het streven naar hoge kwaliteit gaat niet ten koste van de zorg voor mens en milieu. Dautzenberg Betonwarenindustrie b.v. voldoet ruimschoots aan de eisen gesteld in de vignerende milieuvergunning. Door het optimaliseren van het productieproces, verwerken restbeton en het recyclen van onze producten wordt de milieubelasting beperkt. Dautzenberg Betonwarenindustrie bv onderschrijft het belang van duurzaam bouwen en duurzaamheid in het algemeen. Zij verleent dan ook medewerking bij het tot stand komen van een branche LCA. Een LCA (Levenscyclusanalyse) is een krachtige manier om de milieu-impact van producten gedurende de totstandkoming en hun gebruik te kwantificeren.