OPBOUWEND NU EN IN DE TOEKOMST

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN

Betonwarenindustrie Dautzenberg b.v. is al meer dan 50 jaar een begrip in de branche. De oprichter Sjir Dautzenberg begon zijn bedrijf in de Grachtstraat in Simpelveld met het handmatig produceren en verkopen van gewassen grindtegels. Door een groeiende vraag, uitbreiding van het assortiment en wegens gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden week hij begin jaren zeventig uit naar een locatie aan de rand van Simpelveld. Door verdere uitbreiding van het assortiment, automatisering van de productie, service, kwaliteit en flexibiliteit werd Betonwarenindustrie Dautzenberg b.v. een begrip in de regio. Vanaf de oprichting is het bedrijf steeds in handen gebleven van een afstammeling van de oprichter. Betonwarenindustrie Dautzenberg b.v. blijft aan de weg timmeren door het steeds opnieuw inspelen op veranderende marktbehoeftes aan bouwmaterialen en uitbreiding van het assortiment. Betonwarenindustrie Dautzenberg b.v. blijft een weg zoeken om gestalte te geven aan het motto "Betonwarenindustrie Dautzenberg b.v. opbouwend nu en in de toekomst".

Aan de weg timmeren betekent ook dat wij alsmaar streven naar een hogere kwaliteit. Om te kunnen garanderen dat de producten aan de hoge standaareisen voldoen, kopen wij alleen gecertificeerde grond- en hulpstoffen in. In ons eigen laboratorium worden ingekochte grondstoffen en geproduceerde betonwaren volgens een gecertificeerd controlesysteem beproefd.

Dautzenberg-Beton feliciteert Sector Bouwblokken en Stenen met het 40-jarig bestaan

Stichting Betonfabrikanten Bouwblokken en Stenen, afgekort BB&S, is op 26 juni 1980 opgericht. Deze stichting heeft als doel om de belangen van de betonblokken en -stenen industrie te behartigen. Wij feliciteren BB&S van harte met hun 40-jarig bestaan.

Missie BB&S
Metselwerk hoort in onze bouwtraditie. Het Nederlands straatbeeld is herkenbaar aan de unieke uitstraling van gemetselde stenen. Stichting BB&S draagt er aan bij dat metselwerk, in al haar facetten, ook in de toekomst mogelijk blijft.

Veelzijdig, functioneel en esthetisch
Betonblokken en -stenen zijn een onmisbaar bouwmateriaal. Zeer sterk, altijd betrouwbaar en eenvoudig in de verwerking. Bouwen met betonblokken is economisch maar ook duurzaam vanwege het circulaire karakter van de steen. Als geen ander materiaal kan beton op fysische eigenschappen vorm gegeven worden, denk hierbij aan specifieke akoestische of thermische waarden. De nieuwe generatie steen is tevens bijzonder esthetisch en draagt bij aan een mooiere leefomgeving.

Samenwerking gestoeld op kennis
BB&S neemt zitting in zowel het bestuur als in de technische commissie van Stichting Stapelbouw. Deze stichting heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te doen naar het gedrag van metselwerk van alle materialen, zoals: betonsteen, baksteen, kalkzandsteen en cellenbeton. In de afgelopen 40 jaar heeft stichting BB&S dan ook bijgedragen aan een groot aantal projecten.
- Wetenschappelijk onderzoek naar metselwerkconstructies (binnen de stichting Stapelbouw) en ondersteuning van de leerstoel Stapelbouw van de TU Eindhoven.
- Betrokkenheid bij het opstellen van beoordelingsrichtlijn 2340 voor betonmetselstenen.
- Ontwikkelingen in de TGB Steenconstructies en de Eurocode 6 .
- Opstellen van NEN EN 771-3 Specificaties voor metselstenen.
- Uitvoeren van een levenscyclusanalyse van gemetselde wanden met betonstenen en - bouwblokken.

Over BB&S en Betonhuis
Stichting Betonfabrikanten Bouwblokken en Stenen is een autonome sectorvereniging binnen Betonhuis, de sector Stenen en Blokken. Betonhuis is de koepelorganisatie die zeven sectoren vertegenwoordigt in het volledig kanaal. Cementproducenten, betonmortelbedrijven en betonproductenbedrijven zijn lid van één of meer sectorverenigingen van Betonhuis. Hierbinnen wordt samengewerkt op het gebied van uitwisseling van niet-concurrentiële informatie, bepalen van gezamenlijke standpunten en incidenteel het uitvoeren van gezamenlijke communicatieactiviteiten. De leden van de sector Stenen en blokken zijn MBI, BIA Beton en Betonwarenindustrie Dautzenberg.